begin bestemmingsplan.nl

websites

zoeken in website forum contact

disclaimer

 

uitwerking en wijziging

print deze pagina  

Twee bijzondere manieren om nieuwe ontwikkelingen in een bestemmingsplan mogelijk te maken, zijn de uitwerkingsverplichting en de wijzigingsbevoegdheid.

uitwerking
Bij de eerste mogelijkheid legt het bestemmingsplan wel al de functie (bijvoorbeeld wonen) vast, maar wordt de precieze invulling (bijvoorbeeld waar en hoe hoog er precies gebouwd mag worden) later in een uitwerkingsplan vastgelegd.

Soms zijn de details van een ruimtelijke ontwikkeling nog niet bekend. Bijvoorbeeld bij het bouwen van een woonwijk; duidelijk is dat er een woonwijk komt, maar waar nu precies het parkje komt en waar de huizen en waar een vijver is nog niet bekend. Dan kan in een bestemmingsplan de bestemming 'Wonen - uit te werken' worden opgenomen. Binnen deze uit te werken bestemming moeten uitwerkingsregels worden opgenomen, zodat duidelijk is wat er komen gaat.

wijziging
Bij wijziging wordt de bestemming toegesneden op de huidige situatie. Daarnaast wordt in de regels bij deze bestemming bepaald dat de betreffende bestemming mag wijzigen in een andere bestemming. Daarbij worden regels gegeven. Een reden om een wijzigingsbevoegdheid op te nemen is bijvoorbeeld dat de huidige situatie ruimtelijk gezien niet wenselijk is, maar er zijn op dat moment geen mogelijkheden (tijd, geld, bestaande rechten) de bestemming daadwerkelijk te veranderen. Een wijzigingsbevoegdheid anticipeert op het moment dat die mogelijkheid zich wel voordoet. Het bestemmingsplan hoeft dan alleen nog te worden gewijzigd.

Bijvoorbeeld een bestaande school die over vijf jaar niet meer als school gebruikt zal worden in verband met een fusie. Door in de regels op te nemen dat de bestemming van de school gewijzigd kan worden in de bestemming Wonen, is nu al bekend dat de bestemming zal gaan wijzigen.

procedure
Uitwerkingen en wijzigingen van het bestemmingsplan zijn mogelijk volgens artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Voor zowel een uitwerkingsplan als voor een wijzigingsplan moet een aparte procedure worden doorlopen. Dit is geregeld in artikel 3.9 van de Wet ruimtelijke ordening.

let op
De term wijzigen wordt vaak gebruikt in plaats van de term herzien. Het herzien van een bestemmingsplan is echter wezenlijk wat anders. Bij het wijzigen zijn immers de regels waarbinnen gewijzigd moet worden al bekend, en bij een herziening wordt 'van voor af aan' begonnen.

Offerte aanvraag

naar website van SAB adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling