begin bestemmingsplan.nl

websites

zoeken in website forum contact

disclaimer

 
herziening, ontheffing en projectbesluit print deze pagina  

Als u iets wilt bouwen, of de gemeente wil bijvoorbeeld een woonwijk ontwikkelen, dan moet dat passen binnen de regels van het bestemmingsplan. Past dat niet, dan moet het bestemmingsplan worden herzien; er moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld of een projectbesluit worden genomen.

binnenplanse ontheffing
Bij de toets aan het bestemmingsplan, wordt eerst gekeken of er in de regels van het bestemmingsplan een mogelijkheid voor ontheffing is opgenomen. Dit is de zogenaamde binnenplanse ontheffing, artikel 3.6 Wro. De procedure hiervoor staat veelal omschreven in het bestemmingsplan zelf.

buitenplanse ontheffing                                               
Wanneer het initiatief niet past binnen de regels van het bestemmingsplan, kan ook ontheffing van de regels van het bestemmingsplan worden verleend; buitenplanse ontheffing. Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 3.23 Wro en is bedoeld voor kleinere afwijkingen. Wat een kleine afwijking is, staat precies omschreven in het Bro. In praktijk wordt dit de lijst van kruimelgevallen genoemd. Voldoe je hier niet aan, dan kan geen gebruik worden gemaakt van deze vorm van ontheffing. De procedure voor deze lichte vorm van ontheffing staat in artikel 3.24 Wro.

projectbesluit
Gelukkig biedt de wet in artikel 3.8 nóg een vorm van ontheffing. Deze ontheffing heet projectbesluit. Voor welk project een projectbesluit kan worden genomen en voor welk project niet, staat niet opgesomd in de wet. De belangrijkste voorwaarde is dat het projectbesluit moet voldoen aan een goede ruimtelijke ordening, net als een bestemmingsplan. Het projectbesluit moet mede daarom vergezeld gaan van een zogenaamde goede ruimtelijke onderbouwing. Dit is inhoudelijk te vergelijken met de toelichting van het bestemmingsplan. Een goede ruimtelijke onderbouwing omvat over het algemeen geen regels en ook geen verbeelding (plankaart). Dit komt omdat meestal een projectbesluit wordt genomen voor een bouwplan. Het bouwplan doet dan dienst als regels en verbeelding. Het projectbesluit geldt dan ook precies voor dát bouwplan: de hoogte en de plek van het gebouw.

De procedure voor het projectbesluit staat omschreven in artikel 3.8 van de Wro en is nagenoeg gelijk aan de procedure voor het bestemmingsplan. Voor de gemeente is het belangrijk dat binnen een jaar nadat het projectbesluit onherroepelijk is geworden, een ontwerpbestemmingsplan ter inzage moet worden gelegd. Het is om die reden mogelijk dat de gemeente er voor kiest om een herziening van het bestemmingsplan te maken en niet een projectbesluit te nemen.

tijdelijke ontheffing
Tot slot kan de gemeente een tijdelijk ontheffing verlenen. Stel dat er in verband met de nieuwbouw van een schoolgebouw een tijdelijk noodgebouw moet worden gebouwd, dan kan de gemeente voor maximaal vijf jaar hiervoor ontheffing verlenen. Nadien moet de toestand weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

zelf aanleveren benodigde informatie
Afhankelijk van de soort ontheffing, zorgt u voor een eenvoudige toelichting bij uw verzoek dan wel voor een complete ruimtelijke onderbouwing. Als u vraagt om ontheffing, dan zijn daar legeskosten aan verbonden.

Offerte aanvraag

naar website van SAB adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling