begin bestemmingsplan.nl

websites

zoeken in website forum contact

disclaimer

 
Stuur E-mail
bestemmingsplan.nl
print deze pagina  

het bestemmingsplan; een bijzonder plan
Het bestemmingsplan is een bijzonder plan. Het is namelijk een bindend plan voor zowel overheid als burgers. Bent u een burger met bouwplannen? Klik dan hier voor meer informatie.
De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Ze wijst daarin de bestemming, ofwel functie van de grond aan. Ook geeft ze regels over het gebruik van de grond en hetgeen daarop gebouwd is (bouwwerken). Omgevingsvergunningen moeten worden getoetst aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt daardoor mede of ergens gebouwd mag worden.
Wilt u meer weten over de inhoud van het bestemmingsplan? Klik dan hier.
Voor alle grond in Nederland moet een bestemmingsplan gelden. Gemeenten zijn volgens de wet verplicht om voor hun hele grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen. Deze wet heet de Wet ruimtelijke ordening en is op 1 juli 2008 in werking getreden.

wet ruimtelijke ordening
Deze wet gaat zoals de naam van de wet al zegt, over de ruimtelijke ordening in Nederland. Voor de wettekst van de Wro kunt u hier klikken. De wet bepaalt voor overheden (gemeente, provincie en rijk) wat ze mógen en wat ze moeten doen (verdeling bevoegdheden en verantwoordelijkheden) en welke stappen ze daarbij moeten nemen (procedure). Wilt u meer weten over de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de ruimtelijke ordening, klik dan hier.
Wilt u meer weten over de procedure voor een bestemmingsplan? Klik dan hier.
Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening stellen gemeentes in elk geval structuurvisies en bestemmingsplannen vast. Wilt u meer weten over wat onder goede ruimtelijke ordening wordt verstaan? Klik dan hier. Inhoudelijke vereisten voor de plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening, staan in het Besluit ruimtelijke ordening.

Wilt u meer weten over de inhoud van het bestemmingsplan? Klik dan hier.

wegwijzer site bestemmingsplan.nl
Deze site is als volgt opgebouwd. Aan de linkerzijde vindt u gerangschikt onder een aantal knoppen, inhoudelijke informatie over ruimtelijke ordening en bouwregelgeving in Nederland. Daarbij ligt het accent op het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan is een onderdeel van de ruimtelijke ordening in Nederland. Om een beeld te krijgen van de ruimtelijke ordening in Nederland, drukt u op de knop ruimtelijke ordening in Nederland. Onder de overige knoppen aan de linkerzijde van uw scherm vindt u informatie over het bestemmingsplan; inhoudelijk en procedureel en informatie over bouwregelgeving.

voor meer informatie:
zie www.sab.nl

stuur e-mail

Offerte aanvraag

 

naar website van SAB adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling